Lapprotts Tequila Rose

"Vira"

Foto: Henni Nordin

 

Vira bor med sin nya familj i Umeå

2 Veckor

/tikviltljushakavittass.jpg

3 Veckor

/tikvilt2.jpg

4 Veckor

/vilttik3.jpg /vilttikhuvud.jpg

5 Veckor

/tequilarose.jpg /tequilarosehuvud.jpg